Wetenschap

Ziekte van Parkinson

Verbeteren van diepe hersenstimulatie als behandeling voor de ziekte van Parkinson

Diepe hersenstimulatie is een behandelvorm voor patiënten met de ziekte van Parkinson die zogenaamde respons fluctuaties ervaren (zie boven). Bij deze behandeling worden elektrodes operatief geplaatst in diepe hersenkernen. Hierdoor nemen overtollige bewegingen (dyskinesieën) zowel als stijfheid en traagheid in het bewegen af, maar er kunnen ook bijwerkingen zoals een verandering in stemming optreden. In samenwerking met de Technische Universiteit van Eindhoven wordt er onderzoek gedaan om nog beter in beeld te krijgen waar de electrode precies geplaatst moet worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een krachtiger MRI-scan apparaat dan normale MRI-scanners. Deze zogenaamde 7T-MRI scan staat bij het bedrijf “Scannexus” tegenover het MUMC+ ziekenhuis. We hopen door nog beter de diepe hersenkernen in beeld te krijgen de bijwerkingen te verminderen en de operatie efficiënter te kunnen uitvoeren. Patiënten die in aanmerking komen voor een diepe hersenstimulatie kunnen deelnemen aan dit onderzoek. Voor deze personen zal een extra MRI-scan naast de reguliere MRI-scan gemaakt worden. In de toekomst willen we onderzoeken of deze MRI-scanner gebruikt kan worden voor alle patiënten die geopereerd zullen worden.

U kunt hierover contact opnemen met Mw. B. Plantinga: b.r.plantinga@tue.nl

 

Geheugentraining door middel van online computerspellen voor patiënten met de ziekte van Parkinson

Subjectieve geheugenklachten komen veel voor in de algemene bevolking. Mensen met de ziekte van Parkinson hebben een hogere kans op geheugenklachten en zogenaamde milde cognitieve beperkingen. Bij het stellen van de diagnose is vaak reeds sprake van een geringe cognitieve beperking of zijn er milde geheugenklachten. Bij het voortschrijden van de ziekte kunnen deze klachten zodanig toenemen dat in de laatste fase van de ziekte bij veel patiënten sprake is van een vorm van dementie die bekend staat als Parkinson dementie. Er is experimenteel bewijs dat hersencellen nieuwe verbindingen kunnen maken en er nieuwe cellen kunnen worden gevormd wanneer intensieve training plaatsvindt. Daarnaast zijn er enkele aanwijzingen dat het actief blijven deelnemen in het sociale leven en het oefenen van het geheugen door middel van speciale trainingsprogramma’s, verdere achteruitgang in het geheugen kan afremmen. Voor de ziekte van Parkinson zijn er ook training programma’s ontwikkeld maar deze zijn zeer arbeidsintensief. Langdurige ziekenhuisbezoeken zijn dan nodig wat voor patiënten met een beperkte mobiliteit zoals bij de ziekte van Parkinson onhandig is. Momenteel zijn er voorzichtige resultaten geboekt met het gebruik van online computerspellen bij ouderen en kinderen. Verder onderzoek hiernaar is echter noodzakelijk, met name ook voor de vertaalslag naar het algemeen functioneren in de dagelijkse praktijk. Momenteel wordt er een onderzoek opgestart waarin we willen kijken of een trainingsprogramma met online computerspellen, gericht op het verbeteren van verschillende geheugen of cognitieve taken, een haalbare aanpak is voor patiënten met een beginnende ziekte van Parkinson. Op dit moment zijn we op zoek naar geïnteresseerden die de spellen willen uitproberen en ervaringen met ons willen delen.

Indien u Parkinson heeft en geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen met Dhr. S. van de Wijer: s.wijer@ulumni.maastrichtuniversity.nl