Bewegingsstoornissen

Ziekte van Parkinson

Parkinson is een ziekte, waarbij cellen in een specifiek gedeelte van de hersenen, de substantia nigra (zwarte substantie) langzaam afsterven. Deze cellen produceren de stof dopamine. Deze stof is van essentieel belang om er voor te zorgen dat bewegingen automatisch verlopen. Bij een verval van 70% van deze cellen, krijgt iemand klachten van de ziekte van Parkinson. Er treedt over het algemeen stijfheid, traagheid en vaak ook een tremor (trilling) op. De symptomen worden met de tijd ernstiger. Tot op heden is niet goed bekend waarom deze cellen afsterven. We kunnen de ziekte dan ook niet remmen of voorkomen. Behandeling geschiedt in het begin meestal middels medicatie om de klachten te onderdrukken. In een later stadium kunnen aanvullende therapieën  nodig zijn.

Poliklinische zorg

Als u de ziekte van Parkinson heeft of uw huisarts vermoedt de diagnose, kunt u worden verwezen naar de polikliniek neurologie. U wordt op de polikliniek gezien door een neuroloog in opleiding (arts assistent) onder supervisie (begeleiding) van een bewegingsstoornissen neuroloog. Als u voor de eerste keer de polikliniek bezoekt, zal u altijd door zowel de neuroloog in opleiding als de neuroloog zelf worden gezien. Bij vervolgafspraken is dit niet altijd het geval en wordt u in een groot deel van de gevallen door de neuroloog in opleiding gezien afgewisseld door de verpleegkundig specialist. De neuroloog in opleiding en verpleegkundig specialist blijven onder volledige supervisie van de neuroloog. Omdat u ziekte chronisch is, proberen wij ervoor te zorgen dat u een vaste arts heeft die u behandelt.

In de loop van de tijd schrijdt de ziekte voort. Dit kan bij sommigen leiden tot plotselinge stijfheid en vaak ook plotselinge overbeweeglijkheid ( de medicatie schiet zijn doel voorbij), zogenaamde fluctuaties. In dit stadium komt u in aanmerking voor aanvullende behandelingen. Hiervoor wordt u in alle gevallen verwezen naar een bewegingsstoornissen neuroloog. Er is keuze uit 3 aanvullende therapiëen:

Diepe Hersenstimulatie (DBS): meer informatie hierover vindt u op onze website Deep Brain Stimulation van het MUMC.

Duodopa pomp: Middels deze behandeling wordt vloeibare levodopa via een slangetje in uw dunne darm afgegeven. Dit zorgt voor een continue toediening van levodopa en maakt daarmee de kans op fluctuaties minder. Deze behandeling vindt plaats in het Atrium Medisch Centrum in Heerlen, waarmee het bewegingsstoornissen team van het MUMC+ samenwerkt.

Apomorfine injecties: Apomorfine is een dopamine agonist en kan middels injecties onder de huid worden gegeven. Dit kan continu via een pompje of middels aparte injecties. Als u in aanmerking wilt komen voor deze behandeling, krijgt u een afspraak met onze verpleegkundig specialist die met u bespreekt wat het plaatsen van een apomorfine pomp inhoudt. Als u de behandeling krijgt, wordt u enkele dagen in het ziekenhuis opgenomen.

Multidisciplinaire zorg

De ziekte wordt gekenmerkt door enerzijds motorische verschijnselen, maar ook door niet-motorische verschijnselen zoals slaapstoornissen, depressie en pijn. Deze klachten kunnen zich in verschillende combinaties voordoen en kunnen de kwaliteit van leven van patiënten in belangrijke mate beïnvloeden. Samenwerking van deskundigen bij de begeleiding van patiënten met de ziekte van Parkinson is daarom wenselijk. Dit noemen we multidisciplinaire zorg. Het doel van de multidisciplinaire zorg is het behouden of het bereiken van een zo optimaal mogelijk niveau van functioneren en kwaliteit van leven. We richten ons hierbij op het zo lang mogelijk behouden van aanwezige vaardigheden en op het beperken van de gevolgen van de ziekte. Ook is het mogelijk hulpmiddelen in te zetten om het functioneren te verbeteren.

 Het Parkinson team van het MUMC+ bestaat uit 3 neurologen, 1 verpleegkundig specialist,  fysiotherapeuten,  logopedisten, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, psychiater, neuropsycholoog en revalidatiearts.

Voor multidisciplinaire zorg wordt u één dag opgenomen op de verpleegafdeling neurologie. Daar wordt u door verschillende leden van het multidisciplinaire team gezien. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de patiëntfolder: “Multidisciplinaire Parkinson Screening”.

Samenwerking Zuid-Limburg

Sinds 2012 bestaat er een samenwerkingsverband tussen de neurologen van het MUMC+, Orbis Medisch Centrum en Atrium Medisch Centrum die patiënten met de ziekte van Parkinson en aanverwante bewegingsstoornissen behandelen. Door middel van deze samenwerking wordt beoogd Parkinson patiënten in de regio Zuid-Limburg optimaal te behandelen. De groep komt momenteel regelmatig samen voor patiëntenbesprekingen. Daarnaast heeft de werkgroep als doel samen te werken in wetenschappelijk onderzoek.

Meer algemene informatie kunt u vinden op de website van de Parkinsonvereniging