Wetenschap

Ziekte van Huntington

'Enroll HD' – A Prospective Registry Study in a Global Huntington's Disease Cohort

Dit onderzoek is onderdeel van een wereldwijd netwerk. Bij dit onderzoek worden vragenlijsten afgenomen, er wordt een neurologisch en neuropsychologisch onderzoek verricht en bloed afgenomen. Zowel patiënten, risicodragers, dragers en niet aangedane verwanten kunnen deelnemen aan dit onderzoek. De bedoeling van het onderzoek is zoveel mogelijk gegevens te verzamelen zodat hiermee onderzoek gedaan kan worden naar het werkingsmechanisme van het ontstaan van de ziekte van Huntington, eventuele behandelingen en betere onderzoek te kunnen ontwikkelen. Voor meer informatie kunt u de website van Enroll HD bezoeken.

Voor eventuele deelname of vragen kunt u contact opnemen met Mw.Hovers, genetisch consulent.

Basaal wetenschappelijk onderzoek

Binnen het MUMC+ wordt eveneens basaal wetenschappelijk onderzoek verricht. Hiermee wordt bedoeld dat het onderzoek plaatsvindt in een stadium waar geen deelname van patiënten plaatsvindt. U kunt hierbij denken aan onderzoek met proefdieren of op celniveau. Middels dit onderzoek hopen we een beter inzicht in de ziekte te krijgen en uiteindelijk een behandeling te kunnen ontwikkelen waardoor de ziekte geremd kan worden.