Wetenschappelijk onderzoek

In ieder academisch ziekenhuis wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan. Dit onderzoek kan zich op vele aspecten binnen de gezondheidszorg richten. U kunt hierbij denken aan patiëntgebonden onderzoek, waarbij de patiënt actief betrokken wordt. Maar er wordt ook veel onderzoek gedaan door middel van database studies waarbij gegevens van patiënten verzameld worden zonder dat de patiënt hier actief bij betrokken hoeft te zijn. Ook wordt er onderzoek verricht in laboratoria binnen het ziekenhuis en de universiteit met bijvoorbeeld bloedmonsters of proefdieren.

Hier kunt u vinden aan welk wetenschappelijk onderzoek de afdeling neurologie meewerkt of uitvoert.Wetenschappelijk onderzoek