Huntington Expertise Centrum

Samenwerking

Huntington Netwerk Zuid-Oost Nederland

Het Huntington Netwerk Zuid-Oost Nederland is een samenwerkingsverband met het MUMC+ en zorginstanties in Limburg en Brabant. De neurologen van het Huntington Expertisecentrum MUMC+  werken samen met revalidatieartsen van RAP te Heerlen. Het team werkt voor de regio Eindhoven samen met de Archipel zorggroep. Hier is ruimte voor permanente zorg evenals dagbehandeling. In de regio Weert en Nederweert werkt het team samen met de stichting Land van Horne (locatie zorgcentrum St. Joseph) dat naast een speciale Huntingtonafdeling ook poliklinische en dagbehandeling heeft.

Er is gekozen voor zorg op locatie zodat patiënten in hun eigen regio en zo dicht mogelijk bij huis de juiste begeleiding en behandeling kunnen krijgen.

 

Andere samenwerkingsverbanden

De afdeling neurologie en klinische genetica van het MUMC+ en RadboudUMC werken samen op het gebied van de ziekte van Huntington. Ook werkt het MUMC+ samen met het LUMC en het Huntington Netwerk Nederland.