Voor patiënten

Polikliniek

Verwijzing

Uw huisarts verwijst u naar de polikliniek. Uw eerste afspraak krijgt u thuisgestuurd of u wordt opgebeld.

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van 8.15 tot 17.00 uur.

Telefonische bereikbaarheid

Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Wat neemt u mee?

  • uw afspraakbevestiging
  • uw patiënten plaatje (ponsplaatje). 

U meldt zich met uw patiënten plaatje aan de balie. Bent u nog nooit in het Maastricht UMC+ geweest, laat dan eerst een patiënten plaatje maken bij Bureau Patiëntenregistratie, niveau 1 op het Poliplein.

Uw pasfoto in uw dossier

Wij maken van al onze patiënten die een polikliniek of een functieafdeling bezoeken eenmalig een pasfoto. Deze foto wordt opgenomen in uw digitale dossier. Een belangrijk voordeel hiervan is dat de arts met wie u een afspraak heeft, meteen weet wie u bent, als hij/zij u ophaalt uit de wachtkamer. Verder is het in het kader van de patiëntveiligheid belangrijk dat de arts in één oogopslag ziet dat u de juiste persoon bent.

Verhinderd?

Als u op het moment van de afspraak verhinderd bent, geef dit dan zo spoedig mogelijk aan ons door. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen en de medewerkers kunnen voor u een nieuwe afspraak maken.

Wachttijden

Wij proberen op tijd te werken. Toch lukt dat niet altijd. Als bij aanmelding aan de balie bekend is dat het spreekuur uitloopt, dan zal de baliemedewerker u hierover informeren.

Aanvullend onderzoek

Bij de Centrale Prikdienst (voor bloedafname) en de ECG dienst (hartfilmpje) kunt u zonder afspraak terecht. Voor de meeste andere onderzoeken moet u een afspraak maken. Wanneer u voor verschillende onderzoeken terug moet komen naar het Maastricht UMC+, kunt u de baliemedewerkers vragen de onderzoeken zoveel mogelijk achter elkaar te plannen.

De arts

Een academisch ziekenhuis leidt artsen op. Het betreft studenten die in opleiding zijn tot arts (co assistenten) en basisartsen die in opleiding zijn tot neuroloog (arts assistenten). De co assistenten zien patiënten onder toezicht van een arts assistent en een specialist. Het kan dus zijn dat u eerst wordt gezien door een co assistent en daarna nogmaals door een arts assistent. De arts assistenten werken een aantal maanden op de poliklinieken onder toezicht van de specialist. Het is dus mogelijk dat u niet altijd dezelfde arts ziet als u terugkomt voor controle.