Aandachtsgebieden

Neuro-oncologie

Er zijn veel soorten tumoren van het zenuwstelsel waaronder tumoren die vanuit de hersenen/ruggenmerg zelf ontspringen, uitzaaiingen van tumoren elders, goedaardige en kwaadaardige tumoren. De behandeling van deze tumoren verschilt. Voor iedere soort tumor is een andere behandeling noodzakelijk en is ook de kans van eventuele genezing anders. In de meeste gevallen zijn kwaadaardige tumoren van het zenuwstelsel niet te genezen en overlijdt de patiënt, ondanks intensieve behandeling, uiteindelijk als gevolg van de tumor.

Poliklinische zorg

Als u lijdt aan een hersentumor of een tumor in of rondom het ruggenmerg, wordt u verwezen naar de neuro-oncoloog die spreekuur doet op het oncologiecentrum. Het kan zijn dat u door uw eigen neuroloog (uit uw eigen regio) verwezen wordt of dat u verwezen wordt door uw oncoloog. In de meeste gevallen heeft u al een MRI of CT scan gehad die de tumor heeft aangetoond.

De neuroloog of neuroloog in opleiding zal uw klachten doornemen, u neurologisch nakijken en de foto’s bekijken. Naar aanleiding hiervan maakt hij/zij een plan en zal de opties van behandeling met u bespreken.

Multidisciplinaire zorg

De neuro-oncoloog werkt samen met een oncologie verpleegkundige, een neurochirurg die gespecialiseerd is in oncologie, een bestralingsarts en een of meerdere oncologen. Zij bespreken patiënten met tumoren wekelijks en maken bij iedere patiënt een behandelplan afhankelijk van de soort tumor, de plaats van de tumor, gevoeligheid voor de behandelingen en de conditie van de patiënt. Dit behandelplan wordt met u en uw mantelzorgers besproken.

Zorg bij opname

Helaas is het soms zo dat een hersentumor of tumor rondom/in het ruggenmerg uitvalsverschijnselen kan geven die invaliderend zijn. Ook kunnen er complicaties van de behandeling (bestraling of chemotherapie) optreden. Dan is het soms noodzakelijk u op te nemen. In de meeste gevallen wordt u op de afdeling neurologie opgenomen. Als het uitzaaiingen van een tumor elders betreft, kan worden besloten u op te nemen op de afdeling oncologie. Tijdens de opname zal een behandelplan worden opgesteld.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het Oncologiecentrum van het MUMC+