Voor verwijzers

Medisch specialisten

Als medisch specialist of collega neuroloog kunt u patiënten naar de polikliniek neurologie verwijzen. Het kan hierbij gaan om patiënten met een ziektebeeld binnen een bepaald aandachtsgebied van de afdeling neurologie in het MUMC. Ook kunt u patiënten met andere neurologische ziektebeelden voor een second opinion verwijzen. Indien u specifieke vragen heeft over een bepaald ziektebeeld of u wilt weten naar wie u uw patiënt het beste kunt verwijzen, kunt u contact opnemen met de polikliniek neurologie en overleggen met de superviserend neuroloog op de polikliniek op telefoonnummer: 043-387 65 00