Voor verwijzers

Huisartsen

Voor het verwijzen van patiënten naar een medisch specialist in het Maastricht UMC+ neemt u contact op met de Huisartsen servicedesk via telefoonnummer 043-387 4480.

TIPP

Op initiatief van de huisartsen uit de regio Maastricht Heuvelland, is per 1 april 2012 een callcenter voor patiënten "TIPP" van start gegaan. TIPP staat voor Transmuraal Interactief Patiënten Platform waar doktersassistenten werkzaam zijn. De patiënten in deze regio beschikken over een callcenter dat hen na verwijzing door de huisarts keuze informatie voorlegt en logistieke begeleiding biedt naar de zorgaanbieder van zijn of haar keuze. De patiënt is hierbij volledig in regie. Kijk voor meer informatie op: www.tipp.nu

Welke patiënt verwijst u?

U kunt patiënten met een algemeen neurologisch probleem verwijzen of patiënten met een neurologisch ziektebeeld dat binnen de aandachtsgebieden valt van onze afdeling. Welke aandachtsgebieden dit zijn kunt hier vinden onder voor patiënten >> aandachtsgebieden.

Patiënten met pijn in het been, hoofdpijn of verdenking op een carpaal tunnel syndroom worden in het algemeen op de Brugpoli gezien. Op deze manier kunnen wij garanderen dat deze patiënten op korte termijn door een neuroloog of neuroloog in opleiding worden gezien.

Ons beleid over second opinions is echter gewijzigd, waarbij de afdeling neurologie ervoor heeft gekozen om second opinions die via de huisarts zijn aangevraagd niet meer in te plannen op de polikliniek tenzij deze passen binnen onze aandachtsgebieden. Dit om enerzijds de toegankelijkheid van onze polikliniek zo optimaal mogelijk te houden en anderzijds mensen te informeren dat een verwijzing voor een klacht buiten onze expertisegebieden waarschijnlijk niet veel toevoegt aan de al eerder verrichte consultatie door een collega neuroloog. Eventueel kan patiënt(e) dan in overleg met u kiezen voor een centrum dat wel de gevraagde expertise in huis heeft.

Contact

Indien u telefonisch wilt overleggen over een patiënt kunt u contact opnemen met de polikliniek neurologie en vragen naar de desbetreffende superviserende neuroloog op de polikliniek. Telefoonnummer: 043-387 65 00