Wetenschap

Herseninfarcten- en bloedingen

Bij de vasculaire neurologie worden verschillende patiëntgebonden medisch-wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd.

CROMIS: clinical relevance of microbleeds in stroke

Dit is een onderzoek bij patiënten die antistolling gebruiken om een  herseninfarct door atriumfibrilleren te voorkomen. Een zeldzame, maar gevaarlijke complicatie van het gebruik van antistolling is het optreden van een hersenbloeding. In deze studie wordt onderzocht wat voorspellers zijn voor het optreden van een hersenbloeding. De aanwezigheid van hele kleine hersenbloedingen op een MRI-scan zou zo’n voorspeller kunnen zijn. Patiënten die deelnemen vullen enkele vragenlijsten in en de medische gegevens worden verzameld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dr J. Staals (043-3877059 secretariaat)

 

CROMIS2: clinical relevance of microbleeds in stroke 2

Aan dit onderzoek kunnen mensen deelnemen die een hersenbloeding hebben gehad, al dan niet bij het gebruik van antistolling. In deze studie wordt onderzocht wat voorspellers zijn voor het optreden van een hersenbloeding. Deelnemers vullen enkele vragenlijsten in en de medische gegevens worden verzameld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dr J. Staals (043-3877059 secretariaat)

 

BASICS-onderzoek: BASilar artery International Cooperation Study

Er zijn patiënten die een herseninfarct krijgen door een acute afsluiting van de arteria basilaris (een slagader die de bloedvoorziening van o.a. de hersenstam voorziet) hebben. In dit onderzoek wordt onderzocht of een behandeling waarbij door middel van een catheter de slagader weer wordt opengemaakt, beter is dan de huidige, gebruikelijke behandeling. Deelnemers krijgen, na loting, de huidige standaardbehandeling of de standaardbehandeling aangevuld met een catheterisatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dr J. Staals (043-3877059 secretariaat)

 

CASPER-studie:  Cognition and Affect after Stroke: a Prospective Evaluation of Risks

In diit onderzoek wordt onderzocht wat voorspellers zijn voor het optreden van depressieve klachten,geheugenproblemen en verlies van initiatief nemen (apathie) na een beroerte. Met een beroerte worden zowel herseninfarcten als hersenbloedingen bedoeld. Deelnemers ondergaan een MRI-scan van de hersenen, er wordt bloed afgenomen en er wordt neuropsychologisch onderzoek verricht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. S. Schievink (043-3881841)

 

BBB-onderzoek: blood-brain barrier

In deze studie wordt onderzocht wat de rol is van lekkage van de bloed-hersen-barrière bij het optreden van de aandoening van de kleine hersenvaten. Deze aandoening kan leiden tot een herseninfarct of geheugen problemen. De bloed-hersen-barrière is een grens tussen de hersenen en de bloedvaten en beschermt de hersenen tegen invloeden (infecties, schadelijke stoffen) van buiten. Deelnemers ondergaan een uitgebreide MRI-scan van de hersenen om de bloed-hersen barrière te meten, er wordt bloed afgenomen en er wordt neuropsychologisch onderzoek verricht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Drs. E. Zhang (043-3872907)

 

PARISK-onderzoek: Plaque At RISK

Mensen met een herseninfarct door een plaque (vernauwing van de vaatwand, ook wel atherosclerose genoemd) in de toevoerende bloedvaten naar de hersenen hebben een groot risico op een recidief herseninfarct. De beslissing om te opereren voor de vernauwing berust op de mate van vernauwing. Hoe minder ernstig de vernauwing, hoe lager de kans dat er zich in de toekomst een nieuw herseninfarct voordoet. Wij denken dat het in kaart brengen van de plaque met onderzoeken zoals MRI-scan en echo-onderzoek kan leiden tot een betere risico-inschatting bij mensen met een dergelijke laaggradige vernauwing. In de “Plaque at Risk” studie onderzoeken we bij mensen met een recent doorgemaakte TIA of herseninfarct en een  laaggradige vernauwing van de halsvaten of het beter in kaart brengen van de plaque inderdaad leidt tot een betere inschatting op het risico dat zich in de toekomst een nieuwe beroerte voordoet.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Prof. Dr R.J. van Oostenbrugge of drs. F. Schreuder (043-3877058 secretariaat)

 

SVD (Small Vessel Disease)en cognitie-onderzoek

Patiënten met Small Vessel Disease (SVD), een ziekte van de kleine bloedvaten in de hersenen, lopen een groot risico op cognitieve problemen, zoals geheugen- of concentratieproblemen, of zelfs dementie. Mensen die risico lopen op deze gevolgen van SVD zijn patiënten die een ‘lacunaire’ beroerte ( een klein infarct diep in de hersenen) hebben doorgemaakt, of patiënten met hoge bloeddruk. Op een MRI-scan van de hersenen kunnen kenmerken van SVD gezien worden. In dit onderzoek kijken we of verergering van deze MRI kenmerken van SVD over de tijd, gerelateerd is aan cognitieve achteruitgang in 4 jaar tijd. Hiervoor krijgen alle deelnemers een MRI-scan van de hersenen en een neuropsychologisch onderzoek. Deze onderzoeken worden na vier jaar herhaald.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Drs. R. Uiterwijk (043-3872907)

 

HBC-studie: Heart-Brain Connection                                                                                    

Bij oudere mensen komen zowel ziekten van hart en bloedvaten als geheugenproblemen en dementie vaak voor. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat ziekten van hart en bloedvaten ook schadelijk zijn voor de structuur en functies van de hersenen en kunnen leiden tot bijvoorbeeld problemen met het geheugen of de concentratie. Dit zou kunnen komen door een veranderde bloedtoevoer naar de hersenen en doorstroming van de hersenen. Het doel van dit onderzoek is dan ook om te bekijken of ziekten van hart en bloedvaten leiden tot verminderde bloedstroom naar de hersenen en tot problemen met het geheugen en andere psychische verschijnselen. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij in totaal 600 deelnemers boven de 50 jaar met een verminderde hartfunctie, verstopping van de halsslagader of geheugenproblemen door vaatschade in de hersenen. De deelnemers krijgen dezelfde reeks medische onderzoeken en testen. Het gaat hierbij om bloedonderzoek, eenvoudige medische metingen zoals bloeddruk, neuropsychologische testen van onder andere geheugen en een MRI-onderzoek van hart en hoofd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Prof. Dr R.J. van Oostenbrugge (043-3877058 secretariaat)

 

Overig wetenschappelijk onderzoek

Bij de vasculaire neurologie wordt tevens medisch-wetenschappelijk onderzoek naar herseninfarcten en hersenbloedingen verricht, waarbij wij gebruik maken van reeds verzamelde medische gegevens. Volgens de wettelijke regeling mag een ziekenhuis uw medische gegevens voor gezondheidsonderzoek gebruiken, voor zover deze gegevens voor het onderzoek nuttig zijn. Bij dergelijk gezondheidsonderzoek waarvoor u geen extra inspanning hoeft te verrichten of extra onderzoek moet ondergaan, maar slechts gebruik wordt gemaakt van reeds bekende gegevens, hoeven wij uw toestemming niet te vragen, op de voorwaarde dat deze gegevens door uw arts van een nummer voorzien - gecodeerd - zijn. Zo kan de onderzoeker niet zien van wie de gegevens afkomstig zijn. Algemene informatie vindt u op http://www.mumc.nl/patienten-en-bezoekers/praktisch/academische-zorg/wetenschappelijk-onderzoek