Vasculaire neurologie

Hersenbloeding

Bij een hersenbloeding treedt een bloeding op in de hersenen zelf of de structuren eromheen. Dit gebeurt doordat een bloedvat in het hoofd scheurt. Er zijn verschillende hersenbloedingen te onderscheiden.

Hersenbloeding in het hersenweefsel

Hierbij treedt een bloeding op in het hersenweefsel zelf. De meest voorkomende oorzaak hiervoor is hoge bloeddruk. Ook het gebruik van antistolling kan een oorzaak zijn van een dergelijke bloeding. Een hersenbloeding kan in het algemeen dezelfde verschijnselen geven als een herseninfarct en de verschijnselen zijn afhankelijk van de plaats waar de bloeding in de hersenen optreedt. De verschijnselen kunnen bestaan uit een scheve mond, een verlamming of een doof gevoel in een arm en/of been, of problemen met praten en slikken. Ook kan er verlies van gezichtsvermogen optreden. Als het de hersenstam of de kleine hersenen betreft kunnen er ook bijvoorbeeld draaiduizeligheid, evenwichtsproblemen en dubbelbeelden optreden. Als de bloeding erg groot is kan er bewustzijnsverlies of –vermindering optreden. Ongeveer 40% van de personen met een hersenbloeding overlijdt als gevolg van de bloeding.

Behandeling 

In veel gevallen zijn er geen directe behandelopties middels medicatie of operatie. Als er sprake is van het gebruik van antistolling kan deze gestopt worden. Een hoge bloeddruk kan behandeld worden.

Zo snel mogelijk na opname zal gestart worden met revalidatie. Hierbij kunnen een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, revalidatiearts, maatschappelijk werker, en psycholoog betrokken zijn. Vaak blijven er, ook na revalidatie, restverschijnselen over. Ook moeheid en veranderingen in het geheugen en denkvermogen, en veranderingen in emotie en gedrag, komen vaak voor.

Subarachnoïdale bloeding

Bij een subarachnoïdale bloeding scheurt een bloedvat in de ruimte rondom de hersenen (de subarachnoïdale ruimte). De oorzaak van een dergelijke bloeding is in de meeste gevallen een aneurysma. Een aneurysma is een zwakke plek in een bloedvat, dat uitstulpt en op enig moment kan scheuren. De verschijnselen zijn in het algemeen zeer ernstige acute hoofd- en nekpijn. Ook kan er bewustzijnsverlies of een gedaald bewustzijn optreden. Soms kan de bloeding doorbreken naar het hersenweefsel en uitvalsverschijnselen geven.

Het MUMC+ vervult een regiofunctie voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met een subarachnoidale bloeding. Dat wil zeggen dat patiënten uit de regio Limburg naar het MUMC+ worden overgeplaatst voor diagnostiek en behandeling.

Behandeling

Als er een aneurysma is aangetoond, zal deze binnen zo kort mogelijke tijd behandeld moeten worden als de conditie van de patiënt dit toelaat. Dit kan op twee manieren: middels coilen of clippen. Als de conditie van de patiënt te slecht is, moet de ingreep worden uitgesteld. 

Coilen

Bij coilen wordt een katheter (slangetje) via een bloedvat in de lies ingebracht en opgeschoven naar de hersenen. Er worden een aantal dunne spiraalvormige draadjes, “coils”, in het aneurysma gebracht. Het aneurysma wordt zodanig opgevuld dat er geen bloed meer in kan stromen. Dit gebeurt onder narcose. Deze procedure vindt plaats door een interventieradioloog. Of Coilen mogelijk is hangt af van de plaats en de vorm van het aneurysma.

Clippen

Bij clippen wordt een knijpervormig klemmetje, een clip, aangebracht op de steel van het aneurysma, zodat er geen bloed meer in kan stromen. Dit gebeurt via een hersenoperatie onder narcose. De operatie vindt plaats door een neurochirurg. Het behandelteam, bestaande uit neuroloog, interventieradioloog en neurochirurg, bepaalt wat de beste behandelmogelijkheid is.