Polikliniek

Brugpoli

De Brugpoli zorgt voor een snelle verbinding tussen uw huisarts en het ziekenhuis. U krijgt er als patiënt snel een afspraak, binnen een paar dagen. De specialist koppelt zijn bevindingen/advies terug naar de huisarts, zodat deze u verder kan behandelen.

Indien er bij u sprake is van verdenking op één van de onderstaande aandoeningen, kunt u verwezen worden naar de brugpoli.

  • Verdenking op een hernia of wervelkanaalvernauwing
  • Hoofdpijn
  • Carpale Tunnel Syndroom

Locatie

Komt u via de parkeergarage dan gaat u via de loopbrug richting centrale hal van het Maastricht UMC+ en neemt u op de loopbrug de eerste gang links. Komt u via de hoofdingang van het Maastricht UMC+ dan gaat u in de centrale hal richting parkeergarage waar u op de loopbrug naar rechts gaat. U volgt route 3.

Telefoonnummer

043-387 56 69.